Enterprise File Synchronization and Sharing

Bezpieczne zarządzanie Dokumentami

iCoordinator™ to nowoczesne biznesowe rozwiązanie klasy Enterprise (Enterprise File Synchronization and Sharing (EFSS)) służące do przechowywania, udostępniania oraz bezpiecznej synchronizacji przechowywanych plików. iCoordinator™ dzięki wbudowanym rozwiązaniom (workspace) to idealne narzędzie wspierające pracę grupową.

Pełne wsparcie dla systemów Windows i Mac OS

Dzięki pełnej integracji oprogramowania iCoordinator™ z systemami Windows oraz Mac OS X możliwa jest w pełni bezpieczna i automatyczna synchronizacja zawartości folderów lokalnych i folderów onlinowych iCoordinator™. Dzięki zainstalowanej aplikacji wszystkie pliki zapisane w lokalnych katalogach iCoordinator są automatycznie synchronizowane z zawartością onlinowych folderów.
1_windows-mac.jpg

Praca w trybie offline

Dzięki integracji z lokalnym systemem plików możliwe jest korzystanie z zawartości katalogów lokalnych iCoordinatora w trybie offline bez dostępu do Internetu. Zawartości folderów zostaną zsynchronizowane automatycznie w momencie ponownego połączenia Internetem.

Portal i Workspaces

Dzięki unikalnej koncepcji Portalu podzielonego na obszary robocze (Workspaces) udostępniamy użytkownikom biznesowym możliwość podziału przestrzeni na tak zwane obszary robocze, w ramach których, może być tworzona struktura katalogowa wraz z plikami. Uprawnienia dostępu mogą być nadawane na każdym poziomie od obszaru roboczego, aż do poziomu poszczególnych plików. Obszary robocze mogą odzwierciedlać strukturę organizacyjną, być dedykowane do współpracy z klientami bądź dostawcami lub służyć do współdzielenia zasobów dla zespołów projektowych.
2_protal-permission.jpg

Użytkownicy i grupy użytkowników - prawa dostępu

Poprzez nadawanie odpowiednich praw dostępu do portalu czy obszarów roboczych użytkownicy mogą w łatwy sposób współpracować z innymi użytkownikami bądź grupami użytkowników na poziomie portalu bądź obszarów roboczych. Nadawane prawa dostępu (odczyt/edycja) na poziomie poszczególnych folderów, obszarów roboczych są dziedziczone przez wszystkie elementy w nich zawarte co przyspiesza i ułatwia wykorzystanie naszego rozwiązania.

Przeglądanie plików z poziomu Portalu

Portal iCoordinator™ wspiera przeglądanie online zawartości rozpoznając ponad 300 formatów plików. Dzięki łatwej nawigacji możliwe jest przeglądanie zawartości plików w czasie rzeczywistym na różnych rodzajach urządzeń bez konieczności ich pobierania, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo przechowywanych informacji.
3_viwer-feature.jpg
Przykładowi klienci korzystający z naszych usług

Downloads

iCoordinator™ Desktop applications & App for Android & App for iOS

Doskonalsza Organizacja i Zarządzanie Przechowywanymi Plikami

Organizuj i zarządzaj swoimi plikami w efektywny sposób wykorzystując mechanizm etykiet i Smart folderów.


Etykiety

iCoordinator™ umożliwia nadawanie etykiet poszczególnym plikom jak i folderom, dzięki czemu możliwe jest definiowanie własnego sposobu organizacji takich plików i folderów w Smart folderach.
4_smart-folders.jpg

Smart folders

Smart foldery to rodzaj wirtualnych katalogów które mogą grupować pliki i katalogi o określonych etykietach. Na przykład wykorzystując prostą etykietę "zaakceptowany" można w prosty sposób zaimplementować proces przenoszenia dokumentów do jednego Smart folderu grupującego wszystkie zaakceptowane dokumenty z danego folderu lub nawet całej grupy roboczej.
W celu ułatwienie zarządzania plikami rozwiązanie iCoordinator udostępnia funkcję dodawania plików do konkretnych katalogów w określonej przestrzeni roboczej z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Każdy użytkownik może uzyskać za pośrednictwem interfejsu webowego unikalny, bezpieczny adres poczty e-mail na który może wysłać określony plik, a on zostanie automatycznie umieszczony we wskazanym katalogu.

Wypróbuj iCoordinator za darmo

Efektywna współpraca

iCoordinator™ umożliwia efektywną współpracę użytkowników wewnętrznych jak i zewnętrznych.


Główną funkcjonalnością oferowanego rozwiązania jest wsparcie pracy grupowej użytkowników wewnętrznych oraz umożliwienie takiej współpracy z użytkownikami spoza organizacji np. klientami bądź dostawcami.

Użytkownicy w łatwy sposób mogą przenosić pliki, organizować je w określonych folderach, udostępniać linki do poszczególnych plików lub folderów innym użytkownikom. Każdy użytkownik może nadawać określone prawa dostępu do poszczególnych plików lub katalogów dzięki czemu tylko określeni użytkownicy będą mogli przeglądać bądź edytować udostępnione zasoby.

Udostępnianie plików poprzez linki

Użytkownik w szybki sposób może udostępnić poszczególne pliki poprzez przesłanie linka do nich użytkownikom którzy nie są członkami określonego Portalu.
6_link-access-level.jpg
7_invitation-only.jpg

Dostęp poprzez zaproszenie

Dostęp do Portalu jest możliwy tylko dla użytkowników lub grup użytkowników którzy uzyskali zaproszenie do korzystania z jego poszczególnych zasobów. W ramach zaproszenia można określić obszar do którego użytkownicy lub grupa użytkowników może mieć dostęp oraz z jakimi prawami (dostęp/ edycja/ tworzenie).

Dostęp z urządzań mobilnych

Dostęp do zasobów z urządzeń mobilnych z wykorzystaniem dedykowanych aplikacji , bądź interfejsu webowego ułatwia korzystanie z naszego rozwiązania w trakcie podroży. Każdy użytkownik w pełni może korzystać ze wszystkich funkcjonalności iCoordinatora na swoich urządzeniach mobilnych.

Pełna kontrola Swoich danych

iCoordinator™ umożliwia użytkownikom biznesowym pełną kontrolę swoich danych.


iCoordinator™ umożliwia użytkownikom biznesowym kontrolę swoich danych na wiele sposobów. Możliwość nadawania praw dostępu do danych na wielu poziomach daje gwarancję że poszczególni użytkownicy będą mieli tylko dostęp do informacji do których powinni go mieć.

Audyt zdarzeń na poziomie plików

Administrator posiada możliwość śledzenia wszystkich zmian na Portalu związanych z dodaniem, usunięciem, przeniesieniem poszczególnych plików lub folderów lub zmiany uprawnień dostępu do poszczególnych folderów lub plików. Administrator posiada także możliwość zablokowania zmian uprawnień do poszczególnych plików lub folderów przez innych użytkowników - nawet dla ich właścicieli.
8_audit-trail.jpg

Automatyczna kontrola wersji

Automatyczna kontrola wersji gwarantuje, że użytkownicy zawsze pracują na aktualnej wersji pliku, dodatkowo gwarantuje, że każda poprzednia wersja będzie zachowana i w każdej chwili użytkownik będzie mógł mięć do niej dostęp jeżeli nastąpi taka konieczność.

Wybróbuj wersję demonstracyjną i sprawdź jak iCoordinator może usprawnić twój Biznes

EFSS dedykowane dla biznesu

iCoordinator™ został zbudowany z myślą do zastosowań biznesowych.


Dostępne wersje

W celu dopasowania rozwiązania iCoordinator™ do potrzeb różnych klientów rozwiązanie dostępne jest w trzech wersjach: Basic, Business i Enterprise. Dzięki naszemu rozwiązaniu klient uzyskuje możliwość łatwego dopasowanie rozwiązania do swoich potrzeb bez konieczności inwestowania w nowy sprzęt lub dodatkowe oprogramowanie.
editions.gif
9_external-users.jpg

Konektor dla użytkowników zewnętrznych

Wersja Enterprice może zostać dostosowana do wymagań poszczególnych klientów wraz z możliwością zagwarantowania nieograniczonej liczbie użytkowników zewnętrznych dostępu do wybranych zasobów w ramach stałej opłaty.

Wersja hybrydowa

Użytkownicy wersji Enterprise posiadają możliwość uruchomienia wersji hybrydowej, dzięki czemu mają możliwość określenia miejsca przechowywania swoich danych (wyboru konkretnych lokalizacji data centers).
10_cloud-hi_0.jpg

Wypróbuj iCoordinator za darmo